CỬA HÀNG MÁY TÍNH HIỀN MINH
SỐ NHÀ 37 NGÕ 29 NGÁCH 70 PHỐ KHƯƠNG HẠ- HÀ NỘI
Điện thoại: 0984.28.07.84